fidimco icon

Onze diensten

Bij Fidimco zijn we ervan overtuigd dat nauwkeurigheid en vertrouwen tussen de VME en de beheerder cruciaal is. Onze beheerders hebben een ruime kennis en bieden u een oplossing voor alle technische problemen, eventueel steeds in overleg met de raad van mede-eigendom of een vaste contactpersoon in de VME.

De technische taken omvatten onderhanden:

 • Beheren van onderhoudscontracten
 • Opvolgen van alle technische vragen en problemen
 • Opvolgen van offertes
 • Accuraat bewarend optreden
 • Bouwkundige inspecties gebouw
 • Uitbaten en onderhoud gemeenschappelijke installatie en voorzieningen
 • Uitbesteden herstellingen occasionele defecten van installaties en voorzieningen
 • Opstellen onderhouds- en investeringsplan gemeenschappelijke bouwdelen
 • ...

Ons team heeft ook ervaren administratieve collega’s. Zij bieden dagelijks assistentie aan de beheerders en boekhouders.

Zij staan voornamelijk in voor:

 • Voorbereiden van de vergaderingen
 • Onderhouden van de gegevens van het gebouw en de eigenaren
 • In en uitgaande post
 • Contractuele relaties: verzekeringspolissen, personeel, toeleveringsbedrijven, onderhoudsfirma’s, controleorganismen
 • Briefwisseling individuele mede-eigenaars m.b.t. de gemene delen, zaken en installaties
 • ...

Onze afrekeningen worden op transparante wijze voorgesteld aan de hand van een dubbele boekhouding en een gedetailleerde balans. Afrekeningen worden ter controle voorgelegd aan de commissaris en ter goedkeuring aangeboden aan de algemene vergadering.

 • Opstellen begroting
 • Openen residentierekeningen VME
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
 • Omslaan van kosten over de mede-eigenaars
 • Opvraging voor voorschotbijdragen
 • Opvraging bijdragen reservekapitaal
 • Opstellen afrekeningen
 • Openen residentierekeningen VME
 • Opstellen jaarrekeningen
 • ...

Fidimco is gespecialiseerd in het opvolgen van juridische dossiers en zorgt voor een deskundige begeleiding van geschillen. Onze expertise reikt verder dan het louter opvolgen van invorderingsprocedures. Fidimco volgt ook de wetgeving op omtrent mede-eigendom. Daarenboven doet onze studiedienst al het nodige voor subsidies en premie-aanvragen en volgt deze ook contentieus op.

Als actieve rentmeester dragen we zorg voor uw vastgoed. Onze taak stopt niet bij het zoeken van een geschikte huurder of het louter innen van huurgelden. Bij Fidimco kan u rekenen op een totaaloplossing. Onze rentmeesters kunnen rekenen op de hulp van eigen boekhouders, technici en juridische medewerkers.

Ook hier maken wij een onderscheid tussen:


1. ADMINISTRATIEF BEHEER:

 • Strenge huurselectie met feedback
 • Opmaken én in orde brengen van alle juridische stukken (huurcontract, plaatsbeschrijving, huurwaarborg,…)
 • Waken over de goede naleving van de huurovereenkomst (betalingen, uitvoering verplicht periodiek onderhoud van installaties,…)
 • Communicatie met huurder verzorgen
 • Bemiddelen bij disputen met de huurder(s), en al of niet inschakelen van extern juridisch advies
 • Periodieke rapportage naar de eigenaar

2. FINANCIEEL BEHEER:

 • Inning van de huurgelden, met doorstorting naar de eigenaar
 • Doorrekening van diverse kosten (syndicus, energie,…)
 • Automatische indexaanpassing
 • Aanmaningen versturen bij achterstallen van 2 weken
 • Rendementsberekening

3. TECHNISCH BEHEER:

 • Registreren en beantwoorden/oplossen van elk technisch defect
 • Jaarlijks controlebezoek
 • Opname en overdracht energiecontracten
 • Opvolging onderhoud cv, sanitaire installaties,…
 • Kleine (of grote) werkzaamheden opvolgen (indien hiertoe volmacht is verleend)
 • Permanentiedienst, ook tijdens het weekend
 • Aanwezigheid bij verzekeringsexpertises, e.d.

Wij beschikken over een digitaal online platform. Onze klanten kunnen 24/24 via “MIJN LOGIN”  inloggen en via de beveiligde inlog alle gegevens van hun gebouw raadplegen. Er kan zelfs gecommuniceerd worden met ons team!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer weten Verder gaan