Vraag & Antwoord

Fidimco biedt een antwoord op veelgestelde vragen over mede-eigendom. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Is een algemene vergadering verplicht?

De wetgever voorziet dat de syndicus 1 keer per jaar een algemene (statutaire) vergadering organiseert. Tijdens deze vergadering wordt onder andere teruggeblikt op het voorbije jaar en wordt het programma van het nieuwe beheersjaar vastgelegd. Leidraad is de dagorde (agenda) die met de uitnodiging wordt overgemaakt.

In het reglement van mede-eigendom staat beschreven wanneer deze vergadering plaatsvindt. Oude aktes vermelden vaak een exacte datum, terwijl in aangepaste/gecoördineerde aktes een 15-daagse periode is opgenomen waarbinnen de vergadering dient plaats te vinden.

Indien de eerste algemene vergadering van het jaar niet rechtsgeldig kan doorgaan, zal de syndicus een nieuwe (uitgestelde) vergadering moeten organiseren. De dagorde (of agenda) van deze uitgestelde vergadering is dezelfde als die van de eerste.

Is een rekencommissaris verplicht?

Ja. Er is heel wat twijfel over de aanstelling van een rekeningcommissaris. Voor de hervorming van het appartementenrecht was de aanstelling immers een vrije keuze. De vereniging had een commissaris (of iets dat er op leek), of ze had er geen. Sinds 2010 is het echter een verplicht gegeven. Zelfs voor een relatief kleine vereniging van mede-eigenaars met minder dan 20 kavels! De rekencommissaris controleert of de syndicus het financieel beheer van de vereniging naar behoren uitvoert.

Zijn brandblussers verplicht?

Brandblusapparaten zijn wettelijk verplicht in elk appartementsgebouw dat na 1994 is gebouwd. De verplichting is niet van toepassing voor gebouwen die voor 1994 gebouwd zijn. Behalve het bouwjaar speelt ook het aantal bouwlagen en de oppervlakte een rol. Telt uw gebouw hooguit 2 bouwlagen en is het kleiner dan 100 vierkante meter? Dan is een brandblusser niet verplicht.

De brandweer kan wel bepaalde verplichtingen opleggen inzake brandveiligheid voor oudere appartementsgebouwen. Dit kan van gemeente tot gemeente verschillen.

Hoe zit dat met de dakisolatienorm ?

Er is een gewijzigde dakisolatienorm zeggende dat géén strafpunten worden uitgedeeld voor appartementen met EPC van maximaal 400 kWh/m².

Eind mei 2019 heeft de Vlaamse Regering een maatregel gestemd die een versoepeling inhoudt van de dakisolatienorm. Er zullen geen strafpunten worden toegekend en het pand zal hierdoor niet onbewoonbaar worden verklaard indien de EPC score gelijk of lager is dan:
– 400 voor appartementen
– 500 voor gesloten bebouwing
– 550 voor halfopen bebouwing
– 600 voor open bebouwing

In die gevallen zijn er voorlopig geen dringende investeringen voor dakisolatie verplicht en moet men niet aan de norm voldoen.

Een verademing voor veel syndici die instaan voor het beheer van de gebouwen. De dakisolatiewerken vergen behoorlijk wat organisatie, opvolgwerk en financiële middelen. Door deze versoepeling ontsnappen een deel van de panden in hun beheer aan de verplichting.

Dat brengt ons terug bij de EPC attesten van appartementen. Vanaf 2020 kan je het EPC attest al aanvragen voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Vanaf 2022 moet men er verplicht over beschikken, ongeacht of je je appartement verkoopt of verhuurt. De Vlaamse overheid houdt rekening met een overgangsperiode van 2 jaar, om de energiedeskundigen in staat te stellen om dit te realiseren.

Het EPC attest verschaft informatie over de muurisolatie, het dak, de vloeren, collectieve installaties, warmwaterproductie enz.

Op basis van de aanbevelingen in het EPC attest, kan men de algemene delen energie-efficiënt renoveren. Dit kan men bereiken door enerzijds de warmteverliezen en dus de energievraag te beperken. Anderzijds kan men de energievraag zo zuinig mogelijk invullen door energiezuinige installaties te plaatsen. (warmtepompen, zonnepanelen, hoge rendementsketel, enz.)

De informatie uit het EPC van de algemene delen dient als basis voor de EPC’s van de appartementen in het gebouw en moet daarom steeds actueel zijn. Het EPC is 10 jaar geldig, maar moet geactualiseerd worden bij energetische renovaties.

Niet-residentiële gebouwen met een oppervlakte van minder dan 500 m² moeten eveneens over een EPC attest beschikken ingeval van verkoop of verhuur. Bedoeld worden hier winkels, kabinetten voor vrije beroepers, enz.

Niettegenstaande de versoepeling van de dakisolatie 2020 willen wij bij Fidimco Beheer u adviseren bij allerhande energiezuinige renovatieoplossingen. Deze investeringen worden immers vaak bijzonder snel terugverdiend.

Hebt u vragen over energiezuinige renovatieoplossingen of over allerhande premies dan kunt u uiteraard bij Fidimco Beheer en haar eigen studiedienst terecht.

Heeft u een onbeantwoorde vraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder!

CONTACT INFO

Meir 24, 2000 Antwerpen
Telefoon 03 / 231 26 17
Fax 03 / 226 52 14
Email info@fidimco.be

HOU ME OP DE HOOGTE