Wat is het?
Sinds 1 januari 2015 is een nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking. De norm bepaalt dat daken van appartementen (en woningen) voldoende geïsoleerd moeten zijn. De keuze om wel of niet te isoleren is niet geheel vrijblijvend. Wanneer er niet of onvoldoende dakisolatie is voorzien zal u als mede-eigenaar vanaf 2020 niet meer mogen verhuren aan residentiële huurders.

Wat met de kostenverdeling?
Als mede-eigenaar zal u moeten bijdragen in de kosten, zelfs indien uw appartement niet op de hoogste verdieping gelegen is. Het dak behoort (doorgaans) niet toe aan de bewoner(s) van de hoogste verdieping. Het wordt in een vereniging van mede-eigenaars beschouwd als een gemeenschappelijk deel dat door alle eigenaars onderhouden (of vernieuwd) moet worden. Vandaar dat alle appartementen -van gelijkvloers tot hoogste verdieping- moeten deelnemen in de kosten.

Een betere EPC-score?
Het niet-isoleren van een dak zal voortaan impact hebben op de EPC-score. EPC staat voor energieprestatiecertificaat en geeft de (kandidaat)eigenaar een idee over de energiezuinigheid van het appartement. Hoe lager de EPC-waarde, hoe zuiniger het appartement. Door het gebrek aan dakisolatie zal de EPC-verstrekker strafpunten moeten toekennen.

Zijn er sancties indien ik niet isoleer?
Ja. Verenigingen die beslissen om niet te isoleren stellen zich bloot aan sancties. Het bestraffen gebeurt in 3 fasen:

• Tussen 1/1/2015 en 31/12/2017 worden 3 extra strafpunten toegekend (daken vanaf 16 m²) en1 extra strafpunt (voor daken kleiner dan 16 m²);

• Tussen 1/1/2018 en 31/12/2019 worden er 9 extra strafpunten toegekend. (daken vanaf 16 m²) en 3 extra strafpunten (voor daken kleiner dan 16 m²);

• Vanaf 1/1/2020 worden 9 (voor daken kleiner dan 16 m²) of 15 extra strafpunten (voor daken vanaf 16 m²) toegekend en is een appartement niet meer verhuurbaar;

Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, krijgen alle appartementen in het gebouw vanaf 1 januari 2015 evenveel strafpunten.

Hoe weet ik dat mijn dak goed is geïsoleerd?
Nazicht van de aanwezige isolatie kan door controle van de technische documenten, een destructief onderzoek en/of een nazicht van een thermografische kaart.

Voor meer info kan je terecht op de site van de Vlaamse overheid.